ROLLICO Rolling Components - X_TITLE
Rollico Logo
LeftMenuPic
    TUV SUD logoEU baner
 
     
 
EFRR

INNOWACJE W MŚP

ROLLICO Rolling Components Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k. realizuje projekt
"Wdrożenie technologii umożliwiającej oferowanie innowacyjnych linowych łożysk tocznych z ceramiki technicznej wysokiej jakości z elementami tworzywowymi z systemem wymuszonego prowadzenia"
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zakup środków trwałych i oprogramowania umożliwiających wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcyjnego i zaoferowanie innowacyjnych na skalę światową produktów.

Po realizacji projektu planowane jest osiągnięcie efektu w postaci wprowadzenia do oferty innowacyjnych linowych łożysk tocznych z ceramiki technicznej wysokiej jakości z elementami tworzywowymi z systemem wymuszonego prowadzenia.

Wartość projektu: 5 495 148,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 563 660,00 PLN

Okres realizacji: 2017 - 2018

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Instytucje powiązane z projektem:

Unia Europejska (europa.eu)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Baza Konkurencyjności - Fundusze EuropejskiePOIG

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa inwestycji:
Wdrożenie technologii umożliwiającej oferowanie innowacyjnych produktów techniki liniowej, także ceramicznych, z rozwiązaniami redukcji drgań i wkładkami ułatwiającymi montaż elementów tocznych

Nazwa beneficjenta: ROLLICO Rolling Components Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k.

Wartość projektu: 7 547 280,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 3 068 000,00 PLN

Okres realizacji: 2013 - 2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Instytucje powiązane z projektem:

Unia Europejska (europa.eu)

POIG - Program Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)

 
     
Copyright ROLLICO © 2013
     AKTUALNOŚCI   |    O FIRMIE   |    PRODUKTY   |    KONTAKT   |    DO POBRANIA