ROLLICO Rolling Components - Dofinansowanie EU.
Rollico Logo
LeftMenuPic
    TUV SUD logoEU baner
 
     
 EFRR

Dotacje na kapitał obrotowy POIR 2014-2020

 

Rollico Rolling Components Sp. z o. o. S.K. realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy firmy ROLLICO ROLLING COMPONENTS Sp. z o. o. S.K. umożliwiająca sprawne funkcjonowanie w czasach kryzysu zdrowia publicznego” (Numer wniosku: POIR.03.04.00-24-0610/20).

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Okres realizacji: 01.08.2020-31.10.2020

Wartość projektu: 272 423.40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 272 423.40 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”

 
EFRR

"ROLLICO ROLLING COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie technologii produkcyjnej umożliwiającej produkowanie superprecyzyjnych wałków łożyskowych do zastosowań w technice przemieszczeń liniowych”.

 

Celem projektu jest: wdrożenie nowych i unikalnych rozwiązań technologicznych (dobór nowoczesnych maszyn i ich parametryzacja oraz automatyzacja) pozwalających osiągnąć innowacyjny proces produkcyjny. Innowacyjny proces produkcyjny stanowi klucz do zaoferowania na rynku innowacyjnego produktu jakim są superprecyzyjne wałki łożyskowe do zastosowań w technice przemieszczeń liniowych.

 

Projekt dotyczy także innowacji nie technologicznej - organizacyjnej, w postaci nowego systemu szkoleń i podnoszenia kompetencji załogi oraz wprowadzenia zasad Lean Managementu do swojej produkcji.

Projekt dotyczy także innowacji nie technologicznej - organizacyjnej, w postaci nowego systemu szkoleń i podnoszenia kompetencji załogi oraz wprowadzenia zasad Lean Managementu do swojej produkcji.

  • Efekty projektu:
  • środowiskowe: ograniczenie zużycia materiałów do produkcji oraz odpadów, a także ograniczenie energochłonności (zastosowanie nowych urządzeń);
  • BHP: zapewnienie nowoczesnych, profesjonalnych narzędzi pracy (pracownicy będą mieli dostęp do wysokojakościowych urządzeń w trakcie procesu produkcyjnego);
  • TIK: zakup nowoczesnych maszyn obsługiwanych poprzez elektroniczny panel dotykowy przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych systemów operacyjnych;
  • wzrost zatrudnienia: nowy proces produkcyjny wymagać będzie nowych osób do obsługi, co zwiększy aktywność społeczeństwa w regionie;
  • CSR: realizacja systemu szkoleń (podnoszenie niższych kwalifikacji zatrudnionych osób) oraz zmiana systemu pracy Lean Managment;
  • wpływ na rozwój gospodarczy regionu i powiatu w ujęciu: wizerunkowym i technologicznym.

Wartość projektu: 5 129 100,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 459 500,00 PLN

 
EFRR

INNOWACJE W MŚP

ROLLICO Rolling Components Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k. realizuje projekt
"Wdrożenie technologii umożliwiającej oferowanie innowacyjnych linowych łożysk tocznych z ceramiki technicznej wysokiej jakości z elementami tworzywowymi z systemem wymuszonego prowadzenia"
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zakup środków trwałych i oprogramowania umożliwiających wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcyjnego i zaoferowanie innowacyjnych na skalę światową produktów.

Po realizacji projektu planowane jest osiągnięcie efektu w postaci wprowadzenia do oferty innowacyjnych linowych łożysk tocznych z ceramiki technicznej wysokiej jakości z elementami tworzywowymi z systemem wymuszonego prowadzenia.

Wartość projektu: 5 495 148,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 563 660,00 PLN

Okres realizacji: 2017 - 2018

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Instytucje powiązane z projektem:

Unia Europejska (europa.eu)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Baza Konkurencyjności - Fundusze EuropejskiePOIG

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa inwestycji:
Wdrożenie technologii umożliwiającej oferowanie innowacyjnych produktów techniki liniowej, także ceramicznych, z rozwiązaniami redukcji drgań i wkładkami ułatwiającymi montaż elementów tocznych

Nazwa beneficjenta: ROLLICO Rolling Components Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k.

Wartość projektu: 7 547 280,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 3 068 000,00 PLN

Okres realizacji: 2013 - 2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Instytucje powiązane z projektem:

Unia Europejska (europa.eu)

POIG - Program Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)

 
     
Copyright ROLLICO © 2023
     AKTUALNOŚCI   |    O FIRMIE   |    PRODUKTY   |    KONTAKT   |    DO POBRANIA