Rollico Logo
LeftMenuPic
    TUV SUD logoEU baner
 
     
 EFRR

DOF54

 

DOF55

 

DOF56

 

DOF60

DOF61

DOF58

DOF57

DOF62

DOF59

 
EFRR

DOF41

 

DOF42

 

DOF43

 

DOF44

DOF44

  • DOF45
  • DOF46
  • DOF47
  • DOF48
  • DOF49
  • DOF50
  • DOF51

DOF52

 

DOF53

 
EFRR

INNOWACJE W MP

ROLLICO Rolling Components Spka z ograniczon odpowiedzialnoci s. k. realizuje projekt "Wdroenie technologii umoliwiajcej oferowanie innowacyjnych linowych oysk tocznych z ceramiki technicznej wysokiej jakoci z elementami tworzywowymi z systemem wymuszonego prowadzenia" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjno MP, dla dziaania: 3.2. Innowacje w MP przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zakup rodkw trwaych i oprogramowania umoliwiajcych wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcyjnego i zaoferowanie innowacyjnych na skal wiatow produktw.

Po realizacji projektu planowane jest osignicie efektu w postaci wprowadzenia do oferty innowacyjnych linowych oysk tocznych z ceramiki technicznej wysokiej jakoci z elementami tworzywowymi z systemem wymuszonego prowadzenia.

Warto projektu: 5 495 148,00 PLN

Wkad Funduszy Europejskich: 1 563 660,00 PLN

Okres realizacji: 2017 - 2018

PROJEKT WSPӣFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Strony internetowe powizane z projektem:

Unia Europejska (europa.eu)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

lskie Centrum Przedsibiorczoci

Baza Konkurencyjnoci - Fundusze EuropejskiePOIG

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa inwestycji:
Wdroenie technologii umoliwiajcej oferowanie innowacyjnych produktw techniki liniowej, take ceramicznych, z rozwizaniami redukcji drga i wkadkami uatwiajcymi monta elementw tocznych

Nazwa beneficjenta: ROLLICO Rolling Components Spka z ograniczon odpowiedzialnoci s. k.

Warto projektu: 7 547 280,00 PLN

Udzia Unii Europejskiej: 3 068 000,00 PLN

Okres realizacji: 2013 - 2014

PROJEKT WSPӣFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Strony internetowe powizane z projektem:

Unia Europejska (europa.eu)

POIG - Program Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci (www.parp.gov.pl)

 
     
Copyright ROLLICO © 2022
     NEWS   |    ABOUT THE COMPANY   |    PRODUCTS   |    CONTACT   |    DOWNLOAD